headerimage
Oranjevereniging Ermelo

Oranjetentoonstelling in De Fabriek

 

OVE en VHE

 

Oranjetentoonstelling in De Fabriek
(van 30 september t/m 25 november 2023)


De Oranjevereniging van Ermelo vierde in 2023 haar 125-jarig bestaan. In het kader van dit jubileum had de Vereniging Historisch Ermeloo in samenwerking met de Oranjevereniging een speciale tentoonstelling ingericht in “De Fabriek”, aan de Hamburgerweg 189 in Ermelo.

De Ermelose Oranjeverzamelaars Herman Brand en Jan Geitenbeek hadden voor deze expositie bijzondere en unieke stukken uit hun collectie beschikbaar gesteld. De regerend vorsten van het Nederlands Koninklijk Huis van de afgelopen 125 jaar, kwamen in deze tentoonstelling voorbij. Uiteraard was er ook aandacht voor het huidig koningspaar. Allerlei memorabilia, zoals oude jubileumborden, herdenkingsbekers, boekwerken, brochures en foto’s van oud-Ermelo, waren in de tentoonstelling te bewonderen.

Tevens draaide tijdens de tentoonstelling een presentatie met foto’s van de activiteiten van de Oranjevereniging in Ermelo, uit het verleden maar ook van recentere datum.

Opening Oranjetentoonstelling in de Dakpannenfarbiek, 30 sep. 2023

 

Oranjetentoonstelling in de “DE FABRIEK” officieel geopend

Op 30 september 2023 werd de Oranjetentoonstelling in De Fabriek feestelijk geopend.

Daags tevoren werd de expositie al bezocht door burgemeester van Daalen, omdat hij op de ‘officiële’ openingsdag niet aanwezig kon zijn.

Mw. Terpstra, gemeenteraadslid en de heer Weststrate, gemeentesecretaris, verrichtten de openingshandeling door de vlag weg te nemen van het vaandel dat werd gemaakt in 1930 van de Oranjevereniging Ermelo. Dit onder het toeziend oog van de besturen van de Vereniging Historisch Ermeloo (VHE) en de Oranjevereniging Ermelo en (vanwege de ruimte) een klein aantal genodigden.

Onder de genodigden bevonden zich ook de Ermelose Oranje-collectioneurs Herman Brand en Jan Geitenbeek die welwillend een klein gedeelte van hun enorme verzameling voor deze tentoonstelling ter beschikking hebben gesteld. Zij werden hiervoor nog even in het zonnetje.

De openingshandeling vond plaats na een toespraak van de heer Bas van der Mooren, voorzitter van de jubilerende vereniging, en Hans Gerards, waarnemend voorzitter van de Vereniging Historisch Ermeloo.

Dorpsdichter Erik Slagt droeg zijn gedicht voor met de titel “Wees niet weerloos” dat hij maakte ter gelegenheid van de expositie.

Fotograaf Jan de Roo legde een aantal momenten op de plaat vast voor ons archief.

 

Submenu

⇑ ..