headerimage
Oranjevereniging Ermelo

Gedragscode

voor vrijwilligers en anderen bij onze evenementen, per oktober 2023.

Wij vragen iedereen die deel uit maakt van de Oranjevereniging Ermelo of onderdeel is van haar evenementen zich te houden aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven.

 

Trots op je vereniging

  1. We zijn trots op onze vereniging. Handel nooit op een wijze die de naam van de vereniging kan schaden.
  2. Neem je individuele verantwoordelijkheid. Voel je onderdeel van de vereniging die bijdraagt aan een maatschappelijk verantwoorde samenleving.

Respect

  1. Deelnemers, organisatie, vrijwilligers, toeschouwers, sponsoren en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden.
  2. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  3. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.

Voorbeeldfunctie

  1. Wees een voorbeeld voor anderen. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
  2. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving.

Maak bespreekbaar

  1. Indien je constateert dat mensen zich niet houden aan de afgesproken regels spreken wij elkaar hierop aan. Als dat niet helpt, meldt dit bij het bestuur of vertrouwenspersoon.
  2. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken of indien nodig dit te melden.

Vragen, twijfels en klachten

  1. Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen vragen hebt waarop je geen antwoord weet, dan kan je altijd een van onze bestuursleden direct benaderen; zie contactgegevens en vereniginggegevens hieronder.