headerimage
Oranjevereniging Ermelo

Algemene ledenvergadering

 

Uitnodiging ledenvergadering 8 maart 2024

 

Geachte leden van de Oranjevereniging Ermelo,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op vrijdag 8 maart 2024 in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137. We beginnen om 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur).

In deze vergadering wordt o.m. een presentatie gegeven van het onderzoek “Oranje en meer 2048” waaronder de resultaten van de ledenenquête.

Behalve informatie over het programma 2024 wordt tevens vooruit gekeken naar de viering van de 80-jarige Bevrijding in 2025.

Agenda:

 1. Welkom en opening vergadering door voorzitter drs. B.M. van der Mooren
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 9 maart 2023
 4. Jaarverslag 2023 door de voorzitter
 5. Financieel verslag 2023 door de penningmeester, W.D. Sparling
 6. Verslag kascontrolecommissie 2023 en benoeming kascontrolecommissie voor 2024
 7. Programma voor 2024 en verder
 8. Presentatie resultaten onderzoek “Oranje en meer 2048”
 9. Aanwijzen vertrouwenspersoon
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

We willen er een gezellig samenzijn van maken onder het genot van een drankje.

 

De vergaderstukken:

Agenda algemene ledenvergadering 08-03-2024

Notulen algemene ledenvergadering 09-03-2023

Jaarverslag 2023 door de voorzitter

Financieel verslag 2023 door de penningmeester

 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!