Over Oranjevereniging Ermelo

Wat doet de Oranjevereniging Ermelo?

De Oranjevereniging organiseert elk jaar het Oranjefeest op 27 april in het dorp. Daarnaast organiseert de vereniging elk jaar de herdenking op 4 mei.

Wat zoekt de Oranjevereniging Ermelo?

- Leden die willen bijdragen aan het voortbestaan van de vereniging.
   Voor 10,00 euro per jaar bent u al lid.
- Vrijwilligers, denkers en doeners die willen meehelpen om activiteiten en festiviteiten te organiseren, te ontwikkelen en uit te bouwen.

Hoe kunt u dat doen?

- Door aanmelding als vrijwilliger: oranjeverenigingermelo@gmail.com
- Wilt u lid worden: oranjeverenigingermelo@gmail.com,
  of bellen met 06 535527890 (voorzitter)

Samen zorgen wij ervoor dat Ermelo deze mooie tradities voor de toekomst behoudt!

KBOV

De Oranjevereniging Ermelo is opgericht op 31 augustus 1898 en koninklijk goedgekeurd op 2 juli 1973. Haar beschermheer is A.A.J. Baars, burgemeester van Ermelo. De Oranjevereniging Ermelo is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV).

Logo KBOV   Logo Gemeente Ermelo

ANBI

De Oranjevereniging is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De ANBI-status biedt belastingvoordelen voor zowel de instelling als de donateurs. Deze belastingvoordelen kan men nalezen op de website van de Belastingdienst.

Logo Anbi

Naam en contactgegevens

Oranjevereniging Ermelo
Adres: Tuinfluiterstraat 103, 3853 WD Ermelo
Correspondentieadres: Postbus 3021, 3850CA Ermelo
Emailadres: oranjeverenigingermelo@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/oranjeverenigingermelo
LinkedIn: www.linkedin.com/company/oranjevereniging-ermelo
IBAN: NL38 RABO 0313 2355 54

KvK: 40094009
RSIN: 004600319

Het bestuur

Voorzitter: Jan Urbach
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Wido D. Sparling

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel de verbondenheid aan het Huis van Oranje onder de leden en hun kinderen levendig te houden en het vertrouwen in het vorstenhuis te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van festiviteiten op de verjaardag van de regerende vorst; het feestelijk herdenken van de verjaardagen der overige leden van het Koninklijk Huis en het organiseren van nationale feesten of gedenkdagen in Ermelo. (Uit de statuten. Deze zijn op te vragen via oranjeverenigingermelo@gmail.com).

Beleid

Het bestuur van Oranjevereniging Ermelo wil, samen met de inwoners van Ermelo, zich inzetten voor mooie Koningsdagen en hoogtijdagen die een nationaal of plaatselijke karakter hebben. De visie van de Oranjevereniging Ermelo is dat door dit samen organiseren en plezier maken een verbonden samenleving wordt bevorderd. Het bestuur van de Oranjevereniging wil dit bereiken door creatief en transparant beleid.

Privacybeleid

Het privacybeleid van de Oranjevereniging kunt u nalezen in ons privacyreglement.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Oranjevereniging geeft vrijwilligers geen beloning. Ook de bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen, na het overleggen van betalingsbewijzen, gedeclareerd worden.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Het jaarverslag vindt u hier.
Een overzicht van de laatste financiële gegevens vindt u hier.