Algemene Ledenvergadering 2023

ALV 2023

Geachte leden van de Oranjevereniging Ermelo

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 9 maart 2023 in de “Muzenhof”, Leuvenumseweg 66, te Ermelo. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Agenda:

1. Welkom en opening vergadering door voorzitter drs. B.M. van der Mooren
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag van de vorige jaarvergadering 2022.
4. Jaarverslag 2022 door de voorzitter.
5. Jaarverslag 2022 door de penningmeester.
6. Verslag kascontrolecommissie 2022 / benoeming commissie voor 2023.
7. Programma voor 2023 en verder.
8. Rondvraag.
9. Sluiting vergadering door de voorzitter.

Aansluitend een gezellig samenzijn met hapje en drankje.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Bij deze vergadering horen de volgende stukken:
2022 Notulen Ledenvergadering
2022 OVE Financieel Verslag