headerimage
Oranjevereniging Ermelo

Over de Oranjevereniging Ermelo

 

Wat doet de Oranjevereniging Ermelo?

De Oranjevereniging organiseert elk jaar het Oranjefeest op 27 april in het dorp. Daarnaast organiseert de vereniging elk jaar de herdenking op 4 mei.

 

Wat zoekt de Oranjevereniging Ermelo?

  • Leden die willen bijdragen aan het voortbestaan van de vereniging. Voor €10,00 per jaar bent u al lid.
  • Vrijwilligers, denkers en doeners die willen meehelpen om activiteiten en festiviteiten te organiseren, te ontwikkelen en uit te bouwen.

 

Hoe kunt u dat doen?

Samen zorgen wij ervoor dat Ermelo deze mooie tradities voor de toekomst behoudt!

 

KBOV

De Oranjevereniging Ermelo is opgericht op 31 augustus 1898 en koninklijk goedgekeurd op 2 juli 1973. Haar beschermheer is burgemeester van Ermelo, Hans (P.J.T.) van Daalen. De Oranjevereniging Ermelo is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV).

 

Logo KBOV    Logo gemeente Ermelo

 

Naam en contactgegevens

Oranjevereniging Ermelo

Correspondentieadres: Postbus 3021, 3850CA Ermelo

E-mailadres: oranjeverenigingermelo@gmail.com

IBAN: NL38 RABO 0313 2355 54

KvK: 40094009

RSIN: 004600319

 

Het bestuur

Voorzitter: drs. B.M. van der Mooren

Secretaris: D. te Brake

Penningmeester: W.D. Sparling

Bestuurslid: E. Nijenhuis

 

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel de verbondenheid aan het Huis van Oranje onder de leden en hun kinderen levendig te houden en het vertrouwen in het vorstenhuis te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van festiviteiten op de verjaardag van de regerende vorst; het feestelijk herdenken van de verjaardagen der overige leden van het Koninklijk Huis en het organiseren van nationale feesten of gedenkdagen in Ermelo. (Uit de statuten. Deze zijn op te vragen via oranjeverenigingermelo@gmail.com).

 

Beleid

Het bestuur van Oranjevereniging Ermelo wil, samen met de inwoners van Ermelo, zich inzetten voor mooie Koningsdagen en hoogtijdagen die een nationaal of plaatselijke karakter hebben. De visie van de Oranjevereniging Ermelo is dat door dit samen organiseren en plezier maken een verbonden samenleving wordt bevorderd. Het bestuur van de Oranjevereniging wil dit bereiken door creatief en transparant beleid.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Oranjevereniging geeft vrijwilligers geen beloning. Ook de bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen, na het overleggen van betalingsbewijzen, gedeclareerd worden.

 

Privacyverklaring

Ons privacyreglement treft u hier.

 

Gedragscode

Er is een gedragscode opgesteld voor medewerkers van de Oranjevereniging Ermelo.

 

Statuten

De laatste versie van de statuten van de Oranjevereniging Ermelo kunt u hier inzien.