Uitnodiging Jaarvergadering 2019

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging. Deze vindt plaats op maandag 18 februari 2019 in de "Muzenhof", Leuvenumseweg 66, te Ermelo. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Agenda:
1. Welkom door de voorzitter, J.W. Urbach.
2. Vaststellen agenda.
3. Jaarverslag jaarvergadering 2018, deze kunt u hier downloaden.
4. Jaarverslagen 2018; van de voorzitter en penningmeester. De financiŽle gegevens kunt u hier downloaden.
5. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie volgend jaar.
6. Bestuurssamenstelling.
7. Programma 2019.
8. Rondvraag.
9. Sluiting, aansluitend een gezellig samen zijn met een hapje en drankje.

De contributie voor de Oranjevereniging is ongewijzigd gebleven, te weten minimaal 10,00 euro.

Aspirant leden zijn ook welkom bij de vergadering!

Voor wijzigingen m.b.t. de ledenadministratie kunt u contact opnemen met onze penningmeester, W.D. Sparling, telefoon 06-36165189, of gebruik te maken van het e-mailadres oranjeverenigingermelo@gmail.com

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Het bestuur.

Notulen en financiŽle stukken van vorige jaren zijn op te vragen bij het secretariaat, oranjeverenigingermelo@gmail.com